رگ الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه

رگ: الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

اسکنر قابل حمل امواج مغز جایگزین ام آر آی می شود

محققان موفق به طراحی محصولی شده است اند که اگر چه مثل یک کلاهخود تقریبا بخش اعظم صورت فرد را می پوشاند، ولی در عمل یک اسکنر قابل حمل امواج مغزی است. ..

ادامه مطلب

چنگال ضد صدای غذا خوردن ساخته شد!

یک شرکت ژاپنی چنگالی ساخته که مجهز به حسگر هست. این حسگر صدای غذا خوردن فرد را ردیابی و با پخش موسیقی آن را پنهان می کند.  چنگال ضد صدای..

ادامه مطلب