رگ الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه

رگ: الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

فوت دو جان فوت کردند ، مسمومیت ۵۹ نفر به علت مصرف قارچ در کرمانشاه

سخنگوی اورژانس کشور از مسمومیت ۵۹ نفر به علت مصرف قارچ در کرمانشاه خبر داد و تاکید کرد: دو نفر جان خود را بر اثر این مسمومیت از دست داده‌اند. ..

ادامه مطلب

شرح نقشه یک دختر جهت ربودن مرد ثروتمند در دادگاه تشریح شد

دختر جوانی که با همدستی دو مرد، نقشه ربودن پیرمرد ثروتمندی را طراحی کرده و با اسیدپاشی قصد داشتند ثروت میلیاردی وی را تصاحب کنند، صبح دیروز پای میز محاکمه ا..

ادامه مطلب