رگ الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه

رگ: الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گزارش بررسی‌ها تقدیم رهبری و سران قوا می‌شود ، تایید قرارداد توتال در هیئت نظارت بر منابع نفتی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تایید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین کشور عزیزمان ایران و توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد. 

گزارش بررسی‌ها تقدیم رهبری و سران قوا می‌شود ، تایید قرارداد توتال در هیئت نظارت بر منابع نفتی

تایید قرارداد توتال در هیئت نظارت بر منابع نفتی/گزارش بررسی ها تقدیم رهبری و سران قوا می شود

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تایید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین کشور عزیزمان ایران و توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند با اشاره به نشست هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی جهت بررسی قرارداد کشور عزیزمان ایران و توتال، گفت: بعد از پنج جلسه بحث و بررسی بر روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین کشور عزیزمان ایران و توتال این قرارداد در جلسه روز دوشنبه، ۹ مردادماه به تایید رسید.

گزارش بررسی‌ها تقدیم رهبری و سران قوا می‌شود ، تایید قرارداد توتال در هیئت نظارت بر منابع نفتی

وی تصریح کرد: جهت بررسی قرارداد با توتال افرادی که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رییس هیئت هفت نفره تطبیق الگوی قراردادها که مسئولیت آن بر عهده آقای فروزنده است حضور داشتند و همچنین مجلس و دادستانی کل کشور این قرارداد را بررسی کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به صورت مستمر بر اجرای قرارداد کشور عزیزمان ایران و توتال نظارت می کند» اظهار داشت: از سوی دیگر مقرر شده است که بعضی دغدغه ها و نگرانی ها که در قرارداد کشور عزیزمان ایران و توتال وجود دارد در آینده مدنظر قرار گیرد تا بعضی نگرانی ها برطرف شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تایید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین کشور عزیزمان ایران و توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد. 

حسنوند گفت: در نشست روز دوشنبه بعضی مواردی که به نوعی منافع کشور را تامین کرده و از سوی دیگر پرسشها محرمانگی و رازداری و بررسی قرارداد پیش از انعقاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «در قراردادهای آینده بعضی اشتباهات قانونی در مصوبات مجلس برطرف می شود تا قراردادها با اطمینان خاطر بیشتری به مرحله امضا و اجرا برسد» تصریح کرد: مقرر شد گزارش هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقام معظم رهبری و سران سه قوه جهت آنها ارسال شود تا در جریان بررسی ها و قرارداد قرار گیرند.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | قرارداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs