رگ الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه

رگ: الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی موضع اردکانیان نسبت به طرح‌های انتقال آب چیست؟

یکی از انتقادهایی که در فرایند رای اعتماد به وزیر تازه نیرو مطرح می‌شد رویکرد این وزارتخانه نسبت به طرح‌های انتقال آب بود و البته این در شرایطی است که مسوولان د

موضع اردکانیان نسبت به طرح‌های انتقال آب چیست؟

موضع اردکانیان نسبت به طرح های انتقال آب چیست؟

عبارات مهم : ایران

یکی از انتقادهایی که در فرایند رای اعتماد به وزیر تازه نیرو مطرح می شد رویکرد این وزارتخانه نسبت به طرح های انتقال آب بود و البته این در شرایطی است که مسوولان دولت یازدهم نیز اجرای طرح های انتقال آب را به طور کامل رد نکرده اند و اعتقاد بودند که به علت شرایط اقلیمی کشور ناچار به اجرای این طرح ها هستیم.

به گزارش ایسنا، در کشور عزیزمان ایران منطقه ای به نام فلات مرکزی وجود دارد که نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت کشور در این منطقه زندگی می کنند، در این شرایط یا باید جمعیت را به جای دیگر انتقال داد و یا اینکه به دنبال اجرای طرح های انتقال آب بود به همین جهت مدیر جمهور در سال ۱۳۹۳ حجت را تمام کرد و گفت انتقال حوزه به حوزه با نشانه آب شرب می تواند صورت گیرد. البته باید به این مسئله توجه کرد که حساسیت موجود جهت انتقال آب، جهت انتقال آب از دریا نیست و حساسیت زیاد در زمینه انتقال آب از یک استان به استان دیگر است.

موضع اردکانیان نسبت به طرح‌های انتقال آب چیست؟

چندی پیش رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت که انتقال آب باید به حداقل برسد، ولی کشور عزیزمان ایران ناگزیر به انتقال آب هست، ولی باید در اجرای این مسئله به پرسشها زیست محیطی توجه کند. همچنین در شرایط فعلی مورد نیاز است که پروژه های انتقال آب مطالعه و در نهایت اجرایی شود. آیا که کشور عزیزمان ایران محیط زیست خاصی دارد که جهت تامین آب نیازمند انتقال آب هستیم.

رضا اردکانیان نیز که به تازگی سمت وزیر نیرو را از آن خود کرده در مورد پروژه های طرح ای انتقال آب اعتقاد است که صرف اتکا به انتقال آب راهگشای پرسشها موجود در این حوزه نخواهد بودو باید گفت که استفاده بهینه از آب، زیاد کردن راندمان، کم کردن تلفات و استفاده از پساب به شکل سالم جزو روش ها و ابزاری است که ما را کمک خواهد کرد تا از منابع موجود خود استفاده بهینه کنیم.

یکی از انتقادهایی که در فرایند رای اعتماد به وزیر تازه نیرو مطرح می‌شد رویکرد این وزارتخانه نسبت به طرح‌های انتقال آب بود و البته این در شرایطی است که مسوولان د

وی با تاکید بر این مساله که اتکای صرف به بحث انتقال آب، راهگشای حل پرسشها آبی کشور نیست، اظهار کرد: در برنامه تقدیمی به نمایندگان مجلس، یک سرفصل به عنوان بازبینی و بررسی طرح ها تخصیص داده شده است داده شد؛ محیط زیست مسایل آب با توجه به فقدان قطعیتی که در ذات آن وجود دارد، مستلزم این است که هر از چندی به اتکای آمار و اطلاعات جدید، تصمیم گذشته خود را بازبینی کنیم.

به گفته وی، زنجیره اتفاق ها مانند کم کردن تلفات و استفاده از پساب به شکل سالم، ابزارهایی است که به ما در استفاده بهینه آب کمک می کند ولی با در نظر گرفتن همه این راهکارها، اگر با اجماع به این نقطه رسیدیم که جهت مصارف شرب به انتقال آب نیازمندیم، این روش نیز در دستور کار قرار می گیرد.

یکی از مخالفت هایی که جهت انتقال آب وجود دارد این است که اجرای این طرح باعث خشک شدن آب منطقه اول می شود ولی کارشناسان بر این باورند که هنگامی که آبی را انتقال یافته می کنیم، از آب مصرفی آن منطقه کم نمی شود و اینطور نیست که مبدا خشک شود، بلکه مازاد بر مصرف آن منطقه را انتقال یافته می کنیم.

موضع اردکانیان نسبت به طرح‌های انتقال آب چیست؟

در مجموع باید گفت که انتقال آب مزایا و معایبی را داررد که مورد نیاز است دولت دوازدهم قبل از به اجرا دراوردن این پروژه ها بررسی های همه جانبه را انجام دهد تا پرسشها زیست محیطی و جانبی در محور این طرح ها ایجاد نشود.

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | انتقال | استفاده | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs