رگ الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه

رگ: الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شکایت جمعی از وکلا از بازپرس صادر کننده فیلتر خبر رسان تلگرام

جمعی از وکلای دادگستری از بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه ۲ دادسرای رسانه که دستور فیلتر کردن خبر رسان تلگرام را صادر کرده بود، شکایت کردند.

شکایت جمعی از وکلا از بازپرس صادر کننده فیلتر خبر رسان تلگرام

شکایت جمعی از وکلا از بازپرس صادر کننده فیلتر تلگرام

عبارات مهم : تلگرام

جمعی از وکلای دادگستری از بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه ۲ دادسرای رسانه که دستور فیلتر کردن خبر رسان تلگرام را صادر کرده بود، شکایت کردند.

آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و خبر درفشان- امروز مورخه ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای پیگیری به جرائم کارکنان دولت از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ خبر رسان تلگرام شکایت کردند.

شکایت جمعی از وکلا از بازپرس صادر کننده فیلتر خبر رسان تلگرام

این شکایت تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است هست.

واژه های کلیدی: تلگرام | فیلترینگ | شکایت کردن | فیلتر کردن | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs